Y newyddion diweddaraf

5 Mar, 2024
Saib yn y Prosiect

Rydym wedi penderfynu oedi’r gwaith o ddatblygu Hyb Ynni Gwyrdd Trecŵn wrth i ni weithio i oresgyn heriau sy’n ymwneud â seilwaith ynni.

22 Mar, 2023
Adroddiad Cwmpasu EIA

Yn dilyn ein hymgysylltiad cynnar yr hydref diwethaf, rydym wedi cymryd amser i adolygu’r sylwadau a dderbyniwyd cyn cwblhau Adroddiad Cwmpasu’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (AEA), sydd wedi’i gyflwyno i Gynllunio ac Amgylchedd Cymru (PEDW). 

11 Oct, 2022
Statkraft yn cyhoeddi ei brosiect hydrogen gwyrdd cyntaf yn Sir Benfro

Gallai safle hen Ddepo Arfau'r Llynges Frenhinol yn Sir Benfro fod yn arwain y ffordd cyn hir o ran cynhyrchu tanwydd ar gyfer bysys, cerbydau HGV, trenau, a diwydiant yng Nghymru yn fwy ecogyfeillgar, fel rhan o gynlluniau a gyhoeddwyd heddiw.