Newyddion diweddaraf

27 Apr, 2023
Cyflwyno cais Parc Grid Gwyrddach Abertawe!

Mae Statkraft bellach wedi cyflwyno cais cynllunio CYF: 2023/0889/FUL i Gyngor Abertawe ar gyfer Parc Grid Gwyrddach newydd ar dir i'r gorllewin o Ffordd Rhydypandy, Treforys.

20 Feb, 2023
Diolch am fynychu ein digwyddiad ymgynghori cyhoeddus!

Mae Statkraft yn ddiolchgar i bawb o'r gymuned leol a fynychodd y digwyddiad ymgynghori cyhoeddus ar gyfer Parc Grid Gwyrddach Abertawe, a gynhaliwyd ar 16 Chwefror yng Nghlwb Rygbi Treforys.

3 Feb, 2023
Cyhoeddi ein harddangosfa gyhoeddus ar gyfer Parc Grid Gwyrddach Abertawe

Mae Statkraft, cynhyrchydd ynni adnewyddadwy mwyaf Ewrop, wedi rhoi gwybod i drigolion lleol ac arweinwyr cymunedol am gynlluniau wedi'u diweddaru ar gyfer Parc Grid Gwyrddach newydd ar dir i'r dwyrain o is-orsaf Gogledd Abertawe, ger Treforys.

22 Dec, 2022
Statkraft i gyflwyno Cais Cynllunio newydd yn dilyn contract Stability Pathfinder

Yn 2021, derbyniodd Statkraft gymeradwyaeth unfrydol gan Gyngor Abertawe ar gyfer ein Cais Cynllunio. Wedi hynny, dyfarnwyd contract i Statkraft i ddarparu gwasanaethau sefydlogrwydd i Weithredwr System Drydan y Grid Cenedlaethol (NGESO) yng Ngogledd Abertawe. 

19 Dec, 2022
Parc Grid Gwyrddach Abertawe yn ennill contract Stability Pathfinder NOA NGESO

Rydyn ni'n falch iawn bod ein cynigion ar gyfer Parc Grid Gwyrddach Abertawe, a gafodd ganiatâd cynllunio unfrydol gan Gyngor Abertawe ym mis Awst 2021, wedi ennill contract i ddarparu gwasanaethau sefydlogrwydd i Weithredwr System Drydan y Grid Cenedlaethol (NGESO).

19 Aug, 2021
Parc Grid Gwyrddach yn Abertawe yn cael cymeradwyaeth unfrydol gan y Pwyllgor Cynllunio

Yr wythnos ddiwethaf, daeth Statkraft gam yn nes at ddatblygu Parc Grid Gwyrddach yn Abertawe pan gafodd gymeradwyaeth unfrydol gan Bwyllgor Cynllunio Cyngor Abertawe. 

21 Jul, 2021
Diolch am eich adborth

Diolch i'r holl breswylwyr a'r grwpiau sydd â diddordeb a roddodd o’u hamser i ymgysylltu â'n hymgynghoriad ynglŷn â'n cais cynllunio ar gyfer Parc Grid Gwyrddach 

10 Feb, 2021
Cyflwyno cais ar gyfer prosiect Sefydlogrwydd Grid Abertawe

Rydyn ni'n falch o gyhoeddi bod cynlluniau ar gyfer Parc Grid Gwyrddach arfaethedig wedi cael eu cyflwyno i Gyngor Abertawe.

4 Jul, 2023
Cymeradwyo Parc Grid Gwyrddach Abertawe

Rydym yn falch iawn bod ein cynlluniau diwygiedig ar gyfer Parc Grid Gwyrddach newydd wedi cael eu cymeradwyo gan Gyngor Abertawe.