Buddion lleol

Ein nod yw cael yr effaith leiaf a darparu’r budd mwyaf i’r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt. Mae’r cyfnod adeiladu yn un ffordd y gallwn greu buddion economaidd drwy fewnfuddsoddi, gan gynnwys llawer o gwmnïau lleol nad ydynt efallai wedi gweithio ar brosiect ynni adnewyddadwy o’r blaen.

Supplier story and case study

Statkraft is committed to giving back to the local community both through community funds and through working with local suppliers. The relationships we forge with local suppliers help our projects to become successes and provide valuable investment in the local area.

Local suppliers registration form

Thank you for completing our supplier registration form.

Please select your inquiry type.

About you

About the Supplier

Fill out your company name, website and tick the relevant projects to supply.

 

 

 

Tick the relevant projects to supply: