Diweddariadau prosiect

Dyma'r diweddariadau prosiect diweddaraf ar gyfer Fferm Solar Alleston.

Y newyddion diweddaraf

13 Mar, 2024
Derbyniwyd cyfarwyddyd cwmpasu ar 13 Mawrth 2024 gan PEDW

  Mae Statkraft wedi cadarnhau heddiw bod PEDW wedi darparu’r Cyfarwyddyd Cwmpasu ar gyfer Fferm Solar Alleston. 

6 Mar, 2024
Buddion bioamrywiaeth

Mae ymchwil newydd gan Brifysgol Caerhirfryn yn dangos y gall ffermydd solar y DU gynnal poblogaethau gwenyn a gloÿnnod byw.

1 Dec, 2022
Diolch am ymweld â'n digwyddiadau personol

  Diolch i bawb a fynychodd ein digwyddiadau ymgynghori personol ar 29 a 30 Tachwedd 2023! Bydd eich adborth yn ein helpu i ddatblygu prosiect gwell ac edrychwn ymlaen at ymateb i'r gymuned.

16 Nov, 2023
Tîm Alleston yn cyfarfod â chynrychiolwyr lleo

Mae aelodau o dîm prosiect Fferm Solar Alleston wedi mynychu cyfarfod â'r Cynghorydd Mel Philips o Gyngor Sir Penfro i drafod Fferm Solar arfaethedig Alleston ger Penfro.

10 Nov, 2023
Digwyddiadau Ymgynghori Cyhoeddus wedi'u cyhoeddi ar gyfer Alleston

Rydym yn eich gwahodd i fynychu ein digwyddiadau ymgynghori ar gyfer Fferm Solar Alleston yn bersonol ar 29 a 30 Tachwedd 2023. Bydd y trafodaethau hyn yn helpu i lunio'r cynlluniau a gwneud yn fawr o'r cyfleoedd ar gyfer buddion y gall y prosiect eu cyflwyno.

10 Nov, 2023
Cyflwynwyd y Cyfarwyddyd Cwmpasu ar

Mae Statkraft wedi cymryd y camau cyntaf tuag at ganiatáu gwaith ynni solar newydd yn ne-orllewin Cymru. 

10 Nov, 2023
Cyhoeddiad Fferm Solar Alleston

Mae Statkraft, cynhyrchydd ynni adnewyddadwy mwyaf Ewrop, yn bwrw ymlaen â chynigion ar gyfer datblygiad solar newydd yn Sir Benfro.

Dolen i'r cyhoeddiad llawn….