Local Benefits

Mae Statkraft yn rhoi pwys mawr ar fod yn gymydog da. Mae llawer o ffyrdd y gall cymunedau lleol elwa o brosiectau ynni adnewyddadwy yn eu hardal, ac rydym am glywed eich barn ar sut y gall ein prosiect ddod â buddsoddiad newydd i’ch cymuned.

Rydym yn falch o sefydlu cronfa budd cymunedol yn yr ardaloedd lle rydym yn gweithredu ffermydd solar. Mae'r gronfa hon wedi'i neilltuo i brosiectau sy'n helpu i gyflymu nodau cymunedau lleol i wneud gwahaniaeth cadarnhaol.

Gallai hyn gynnwys mentrau fel:

  •  Gwella seilwaith lleol megis gwefru cerbydau trydan a llwybrau cerdded a beicio newydd 
  • Prosiectau effeithlonrwydd ynni 
  • Uwchraddio adeiladau cymunedol
  • Ariannu grwpiau chwaraeon lleol
  • Gwella bioamrywiaeth leol
  • Rhaglenni addysg a sgiliau