Solar panels with wildflowers

Fferm Solar Alleston

Hyd at 49MW o gapasiti amcangyfrifedig

Mae'r wefan hon wedi'i chreu i ddarparu gwybodaeth am ein cynigion sy'n dod i'r amlwg ac i alluogi pobl i gysylltu â ni gyda chwestiynau ac adborth. 
Bydd y wefan hon yn cael ei diweddaru wrth i’r prosiect ddatblygu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac i glywed eich barn a’ch syniadau.

Cliciwch am y dudalen hon yn Gymraeg / Cliciwch ar gyfer y dudalen hon yn Gymraeg 

Dewch draw i'n digwyddiadau galw heibio!

Byddwn ym Mhenfro, Llandyfái a Doc Penfro i siarad am Fferm Solar Alleston. Dewch draw i gwrdd â'r tîm, dysgu rhagor am y prosiect a chael atebion i'ch cwestiynau.

Dydd Mercher
29 Tachwedd:
9:45am – 12:45pm
Neuadd y Dref Penfro,
SA71 4JS
Dydd Mercher
29 Tachwedd:
2pm – 7pm
Neuadd Jiwbilî
Llandyfái, SA71 5NR
Dydd Iau
30 Tachwedd:
10am – 2pm
Neuadd Gymuned
Pennar, Doc Penfro,
SA72 6SH

Yn sgil adborth, ychwanegwyd sesiwn ychwanegol yn Neuadd y Dref Penfro.

Ynglŷn â Fferm Solar Alleston

Rydym yn datblygu cynigion ar gyfer fferm solar ar tua 100ha (247 erw) o dir amaethyddol rhwng Llandyfái a Phenfro, yn agos at reilffordd Doc Penfro-Caerfyrddin.

Site location plan for Alleston Solar FarmMae ynni solar yn dechnoleg hanfodol i helpu i oresgyn ein heriau diogelwch ynni a hinsawdd. Pe byddai’r fferm solar yn cael caniatâd, byddai’n cyfrannu at gyflawni amcanion polisi’r DU, Llywodraeth Cymru a Chyngor Sir Penfro, yn arallgyfeirio’r amrywiaeth ynni, ac yn hwyluso’r newid i ynni carbon isel, wrth leihau’r ddibyniaeth ar danwydd ffosil.

Credwn fod gan y safle botensial i allforio hyd at 49MW ar gapasiti brig, gan bweru hyd at 15,000 o gartrefi yng Nghymru bob blwyddyn.

Bydd y prosiect yn darparu Cronfa Budd Cymunedol bob blwyddyn dros ei oes o 40 mlynedd er budd prosiectau a mentrau lleol gan gynnwys addysg, effeithlonrwydd ynni, gwelliannau amgylcheddol, a chyfleusterau cymunedol gwell.

Articles

Solar farm

Dewch o hyd i'ch cwestiynau cyffredin yma

Os na allwch ddod o hyd i'r atebion yr ydych yn chwilio amdanynt, cyflwynwch eich cwestiwn gan ddefnyddio'r ffurflen ar waelod y dudalen a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn. ...

Read more

Buddion lleol

Ein nod yw cael yr effaith leiaf a darparu’r budd mwyaf i’r cymunedau yr ydym yn gweithredu ynddynt. Mae’r cyfnod adeiladu yn un ffordd y gallwn greu buddion economaidd drwy fewnfuddsoddi, gan gynnwys...

Read more

Project timeline

 • Cam 1: Dewis Safle (cyflawn)

  Dewiswyd Fferm Alleston yn dilyn ymchwil helaeth i ganfod safleoedd addas. 

 • Cam 2: Rhag-gynllunio

  Hydref 2023 – Haf 2024

 • Cam 3: Cyflwyno Cais Cynllunio ac Aros am Benderfyniad

  Haf 2024

   

 • Cam 4: Adeiladu

  2026

 • Cam 5: Gweithrediad

  2026/27

   

The project team

Headshot of Gui Zandomeneghi
Gui Zandomeneghi
Rheolwr Prosiect
Headshot of Consuela Beauchamp-Davies
Consuela Beauchamp-Davies
Rheolwr Prosiect Cynorthwyol
Seumas Skinner
Rheolwr Cyswllt Cymunedol

Find out more about Statkraft and Solar Power

 • Low emissions scenario 2023

  Read more

Ynglŷn â Statkraft

The history of Statkraft

A short animated video of the History of Statkraft

Visit Talayuela Solar Farm

Decide Your Future

What kind of world would you choose?

Did you find what you were looking for?